Projekta apraksts

Šķirojam stiklu! ir akcija, kuras ietvaros vēlamies būtiski palielināt stikla šķirošanas apjomus Rīgas iedzīvotāju vidū. Mēs ticam, ka nodrošinot kvalitatīvu un pietiekamu infrastruktūru, proti, būtiski palielinot stikla šķirošanas konteineru skaitu visās Rīgas daļās, Rīgas iedzīvotāji gribēs un spēs kvalitatīvi šķirot stiklu un nodot to otrreizējai pārstrādei. 

Rīgā ilgstoši ir bijuši tikai 1000 stikla šķirošanas konteineru, akcijas laikā mēs šo skaitu palielināsim par vairāk kā 3000 konteineriem, nodrošinot trīs reizes blīvāku infrastruktūru un labāku pieejamību ikvienas rīdziniekam. 
 

Piesakies arī Tu un sākam šķirot stiklu! 

Organizatori:

SIA "Clean R", SIA "Eko Rija", SIA "Zaļā josta" un Rīgas namu pārvaldnieks